ВИДОВЕ УРЕДИ

Категории електрическо и електронно оборудване 

Списък на видовете уреди, попадащи в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1

  1. Големи домакински уреди


  2. Малки домакински уреди


  3. Информационно и телекомуникационно оборудване


  4. Потребителски уреди


  5. Осветителни тела


  6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване)


  7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт


  8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)


  9. Уреди за мониторинг и контрол


  10. Автомати