Новини - Архив

в."Дневник": Нова наредба за изхвърлянето на електроуреди прие кабинетът

Правителството прие нова наредба за начина на изхвърляне на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Наредбата транспонира изискванията за отпадъците от този вид оборудване на директивата от 2012 г. и влиза в сила от началото на следващата 2014 г.

Целта е да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да се намалят отпадъците, а ресурсите да се използват по-ефективно.

В хода на преговорите по директивата България успя да договори преходен период за постигане на целите по събирането на този вид отпадъци. За 2016 г. в страната ни е заложено да се събира 41% от средното тегло на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара през предходните три години. От 2020 г. целта става 65%.

От 1 януари 2018 г. обхватът на Наредбата се разширява и ще се прилага за почти всички видове ЕЕО. От началото на 2014 г. наредбата вече ще включва и фотоволтаичните панели.

 

Виж цялата статия тук.

 

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече