Новини - Архив

Нова наредба за електрическо и електронно оборудване

 

Днес в  ДВ - бр. 100 е обнародвана новата Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), която ще влезе в сила от 1 януари 2014г.

Вижте тук някои от промените:

  1. Въвежда се продуктова такса от 01.01.2014 г. за фотоволтаичните панели и за някои от видовете ЕЕО се прецизират наименованията;
  2. Въведено е определение за „система за разделно събиране на ИУЕЕО“;
  3. Фирмите със седалище в друга държава-членка, които продават ЕЕО в България, ще назначават упълномощен търговски представител, който да приема ИУЕЕО – раздел ІV.
  4. Въвежда се задължение на магазините с площ по-голяма или равна 400 m2, да приемат без заплащане на малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.

Цялата Наредба
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FB9D571A79DED57B
440478F0A77452B1?idMat=8046

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече