Знаете ли, че...

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България

Вижте интересна информация за състоянието на околната среда в България от доклада издаден от МОСВ.

Резюме тук.
Пълен текст на доклада тук.