Знаете ли, че...

През 1992 г. около 2-3% от потока на отпадъци в Европа са от електрическо и електронно оборудване

Допреди 20-30 години средностатистическото домакинство притежаваше много малко електрически уреди и почти никакви електронни. Това обикновено бяха радио, хладилник, прахосмукачка, електрическа печка, евентуално пералня, телевизор, може би касетофон и ... ако нещо се счупеше, то отиваше на село или на вилата и т.н - да си го доупотребим.

В наши дни тази ситуация съществено се промени. Понастоящем домакинствата притежават цяла гама от такива уреди, като някои притежават повече от един - телевизор, видео, компютър, електронни игри, касетофон, телефонен секретар, микровълнова печка, пералня, сушилна машина и машина за миене на съдове и т.н. Бързи промени настъпват в офисите и магазините, което води до тяхната зависимост от електронно оборудване.

През 1992 г. около 2-3% от потока на отпадъци в Европа, т.е. около 4-6 млн. тона, са от електрическо и електронно оборудване. Очаква се количеството на този вид отпадъци да нараства непрекъснато, като на практика гамата от различни изделия е от около 50 млн. вида.

Голяма част от тези негодни електроуреди се депонират заедно с битовия отпадък. Това създава риск от миграция на опасни вещества в околната среда. Изгарянето на тези отпадъци не е решение, тъй като в голямата си част те са съставени от негорими материали. Термичното им третиране е свързано с изпускане на вредни вещества в атмосферата, което отново не е вариант. В различните електронни и електрически уреди като напр. мобилни телефони, платките в компюрърното оборудванване, лампите и др. се намират вредни  елементи като арсен,  мед, олово, никел, живак, манган, цинк и др. Когато ги изхвърляме с общия отпадък те попадат в околната среда и предизвикат замърсяване на почвата, водата, въздуха, а от там и храната, в следствие на което се причиняват сериозни  здравословни проблеми.

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване обаче, съдържат и значителни количества ценни вещества, като метали, висококачествени пластмаси и други вещества подходящи за оползотворяване. Ако ги изхвърляме на предназначените за целта места всеки от нас ще може по своеобразен начин да опази природата и себе си.......

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече