ПОЛЗИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЕЛТЕХРЕСУРС АД

  • Ние работим за опазване и съхранение на природата.
  • Ние се грижим за чиста и приветлива околна среда.
  • Ние предлагаме дългосрочно решение на проблема с излезли от употреба електроуреди.
  • Ние успешно партнираме с общинските кметове, които търсят решение на въпроса с излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
  • Ние провокираме обществения интерес към повече активност и съпричастност в инициативите на нашата организация за опазване на околната среда.

 

ЗАЩО ДА ЧЛЕНУВАМ В ЕЛТЕХРЕСУРС АД ?
  • Елтехресурс АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите поставени в екологичното законодателство
  • Членовете на Дружеството НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ)

прочетете повече

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече