ЛИЦЕНЗ

 

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да ви информираме, че Елтехресурс АД получи Решение ООп - ИУЕЕО - 02 - 01/ 19.05.2014г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешение да извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията и Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 

ТУК МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО.