Свържете се с нас

ЕЛТЕХРЕСУРС АД

Адрес:
гр. София 1517, бул. Владимир Вазов 40, ет. 2

За административни запитвания:

Е-mail: office@eltechresource.com;
тел.: 02/ 492 18 00

За заявки за извозване на ИУЕЕО:

Е-mail: order@makmetal.eu
Национален безплатен телефон.: 0800 14 100