Събиране и рециклиране на стара техника

stari-uredi-eltech

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване съдържа опасни компоненти, нерегламентираното му изхвърляне оказва вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и изхвърлянето му в общите контейнери за смесен битов отпадък е забранено и наказуемо!

Ние ще вземем от дома ви и ще рециклираме всички стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди.

Обадете се на безплатния ни национален телефон 0800 14 100 и направете заявка за извозване, сега!

Бъдете отговорни, запазете природата чиста!

Потребителите трябва да знаят, че могат да върнат:

Големи електроуреди – в търговските обекти при закупуване на нов от същия вид или да направят заявка за извозване от дома на безплатен тел. 0800 14 100.

Малки електроуреди (до 25 см) – в големите търговски обекти продаващи електрическо и електронно оборудване.