График за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ от общини

За заявки от цялата страна: 0800 14 100 – национален безплатен телефон

Заявки за извозване може да направите всеки делничен ден от 8,30ч. до 17,15ч. Заявка за извозване може да направите:
на мобилни телефони: 0886 22 99 56; 0884 61 02 54; 0885 77 00 41; 0888 29 84 17,

 

или на e-mail: order@makmetal.eu

В гр. Плевен:

на 16-о число от всеки месец.

В гр. Сливен:

на 11-о число от всеки месец.

В гр. Русе:

по заявка / ежедневно.

В гр. Габрово:

на 20-о число от всеки месец.

В гр. Стара Загора:

по заявка / веднъж на всеки две седмици.

В гр. Търговище:

на 21-во число всеки месец.

В гр. Варна:

по заявка / ежедневно.

В гр. Бургас:

по заявка / веднъж на всеки две седмици.

В гр. Пловдив:

по заявка / веднъж седмично.

В гр. Силистра:

всеки последен вторник на календарен месец.

Областите: Благоевград, Видин, Перник, Враца, Монтана, Кюстендил, Ловеч, Шумен, Добрич, Разград, Велико Търново

се обслужват най-малко веднъж в календарен месец, според броя на подадените заявки.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОБЩИНИ:

по предварителна заявка на телефон 0800 14 100.

За територията на Столична община ежедневно има организиран график, по който мобилни екипи извозват заявените от граждани стари електроуреди.