Новини - Архив

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2012г.

Елтехресурс АД за поредна година изпълни задълженията си пред екологичното законодателство.

МОСВ издаде Заповед  № РД - 455 / 23.05.2013г, според която членовете на Елтехресурс АД не следва да заплащат продуктова такса към ПУДООС, поради доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО и целите по Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

 

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече