Новини - Архив

ВАЖНО!!! Нова Наредба за ограничаване на опасните вещества в пусканата на пазара електроника

Уважаеми Партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че има в сила нова НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества. Моля да се запознаете с приложената информация.

            Допълнителна информация може да намерите на страницата на МОСВ: – раздел Превантивна дейност – Химични Вещества – ROHS

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=248 или Дирекция “Превантивна Дейност”.

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Виж допълнително информация ТУК и ТУК.

 

 

 

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече