Събиране и рециклиране на стара техника

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване съдържа опасни компоненти, депонирането му оказва вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда!

 

Ние ще вземем от дома ви и ще рециклираме всички стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди.

Обадете се на безплатния ни национален телефон 0800 14 100 и направете заявка за извозване, сега!
Бъдете отговорни, запазете природата чиста!

Вижте още къде в търговската мрежа се приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!

Общи условия