ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Изпълнителна Агенция по Околна Среда
http://eea.government.bg/

Регионалана инспекция по опазване на околната среда и водите София
http://www.riew-sofia.org/

Регионалана инспекция по опазване на околната среда и водите Бургас
http://www.riosvbs.eu/

Макметал Холдинг АД
http://www.makmetal.eu/ 

Екобатери АД
http://www.ecobatterybg.com/

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=384

Всички лица, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване трябва да се регистрират в Публичения регистър към МОСВ. За ваше улеснение прилагаме необходимата форма за регистрация:

http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba2/index.html

Данни за вписване в Публичен регистър се предоставят на хартиен и електронен носител (на следния e-mail: mro@eea.government.bg) до изграждането на система за представянето им по електронен път. На хартиен носител се подава в деловодството на ИАОС или по пощата на адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис III” №136, до Изпълнителна агенция по околна среда, отдел „Мониторинг на отпадъци”.За допълнително възникнали въпроси тел.02/940 64 15 – отдел Мониторинг на отпадъци

Знаете ли, че...

"24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България 10.05.2013 прочети повече

Новини

Елтехресурс АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Нова наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 06.01.2014 прочети повече Успешна кампания за събиране на стара техника в Трявна 21.11.2013 прочети повече