Разделно събиране на отпадъци

Близо 6,4 милиона души от 183 общини в България са обхванати от разделното събиране на отпадъци. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов пред участниците в Икономическия форум „Зелена икономика“. Той отбеляза, че се покачва делът на рециклиране на биоотпадъци у нас. Над средното ниво за ЕС са и показателите за рециклирането на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и акумулатори. За 2016 г. в България са рециклирани 917 хил. тона битови отпадъци, като през последните  две години този обем  нараства  до  32%.