Рециклирай това, което е старо, за да има място за новото!

Рециклирай това, което е старо, за да има място за новото!

Как безопасно да се отървем от излязлата от употреба техника?

Купувай, купувай, купувай! Това е думата, която олицетворява живота на хората в последните поне 50 години и ако първоначалната ви реакция е да го отречете, огледайте се около себе си и вижте какво има в дома ви.

Десетки уреди, с които сме направили живота си по-лесен и удобен, присъстват във всяка къща в градовете и по-малките населени места по почти целия свят. Като започнем от магнетофоните и грамофоните на нашите майки и бащи, минем през революцията на уокмените, CD плейърите и дискетите и стигнем до днешни дни, когато технологиите изскачат с нови предложения буквално всеки ден – това прави огромно количество уреди, с които всеки от нас се заобикаля през живота си.

И докато предложенията да се снабдим с великолепна прахосмукачка от ново поколение или някаква друга иновативна джаджа ни заливат всекидневно, то идеите за това как безопасно да се отървем от излязлата от употреба техника почти не се забелязват.

Темата обаче е прекалено важна в обществен план, затова преценихме, че ще е най-добре да я отделим в специална рубрика, посветена на рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, така че информацията да е максимално подробна, систематизирана и да е реално полезна за всеки, който не знае къде да предаде развалената си пералня.

Рубриката ни носи името „МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ- ПОВЕЧЕ ОТ РЕЦИКЛИРАНЕ“ и е вдъхновена от една българска компания, превърнала рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в своя мисия.

От нея ще разберете всичко за това какво представляват електронните отпадъци и защо са опасни, ако не бъдат третирани в съответствие с изискванията. Не знаете какви са изискванията? Ще разгледаме и тях – както за физически, така и за юридически лица, както и какви са възможностите напълно безплатно да се освободите от ненужната и стара техника – у дома, в офиса, на вилата. Само подсказваме, че това става с едно обаждане на безплатен телефон 0800 14 100 или имейл на order@makmetal.eu.

Ако все пак още се колебаете дали темата е важна, ще ви обясним в цифри колко замърсяват излезлите от употреба домакински уреди – от 57.4 Mt милион метрични тона за 2021-ва година, домакинските уреди представляват 52.7%. Това са доста тостери и хладилници!

Ще разберете как да изчислите въглеродния отпечатък, който вашият дом оставя, като последвате стъпките, по които ви води калкулаторът, поместен на страницата на Макметал Холдинг (www.makmetal.eu)

Ще изброим местата, където най-често и най-много се натрупват излезли от употреба електрически и електронни уреди и ще посочим кои са потенциалните замърсители в техните компоненти – олово, PVC, берилий, хром, арсен, трихлороетилен са само част от имената на веществата, отделящи се от тези уреди при неправилно боравене с тях след края на живота им. Така ще разберете сами защо изхвърлянето на стари монитори край кофите за боклук например е лоша идея.

Фирмите, които искат да се освободят от остарели уреди и оборудване, ще научат и как да се възползват от цялостно съдействие от МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ, в съответствие с всички законови изисквания и как да получат счетоводно признати протоколи и декларации за отписване и бракуване на остаряла техника.

В тази страница ще имате възможност да придобиете знания по тема, която ще става все по-актуална и важна – пропорционално на количеството електрически и електронни уреди, които трупаме в домовете, офисите и навсякъде другаде, където стъпва човешки крак се образуват и техните отпадъци.

Надяваме се така да допринесем за по-отговорно отношение към темата за рециклирането на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, а защо не и да дадем началото на нова тенденция в общественото говорене – например да заменим „КУПУВАЙ, НО И РЕЦИКЛИРАЙ!“, в името на това да живеем в чиста и безопасна околна среда и същевременно да се ползваме от предимствата на технологиите.

Източник: nova.bg